Novosti

6. europska konferencija pozitivne psihologije
Obavijest o 6. europskoj konferenciji pozitivne psihologije koja će se održati u lipnju 2012. godine u Moskvi možete pronaći ovdje www.enpp.eu

Preporučamo

Pozitivna psihologija Znanstveno istraživanje ljudskih snaga i sreće. Udžbenik ima detaljan opis istraživanja, mjerni instrumenti, otvorena pitanja, studije slučajeva, zanimljivosti
Više od 700 referenci!
Saznajte više ovdje

Knjige

 • Krizmanić, M., Kolesarić, V. (2003). Tolerancija u svakidašnjem životu Jastrebarsko: naklada Slap
 • Miljković, D., Rijavec, M. (2009, VI. izdanje). Razgovori sa zrcalom / psihologija samopouzdanja. Zagreb: IEP/D2
 • Miljković, D., Rijavec, M. (2006). Tko su dobri ljudi? / psihologija pozitivne osobe. Zagreb: IEP/D2
 • Miljković, D., Rijavec, M. (2006). Kako biti bolji / priručnik iz pozitivne psihologije. Zagreb: IEP/D2
 • Miljković, D., Rijavec, M. (2001). Kako postati i ostati nesretan / psihologija iracionalnih vjerovanja. Zagreb: IEP/D2
 • Miljković, D., Rijavec, M. (2002). Bolje biti vjetar nego list / psihologija dječjeg samopouzdanja. Zagreb: IEP/D2
 • Miljković, D., Rijavec, M. (2008, II. izdanje). Tri puta do otoka sreće / psihologija sreće i dobroga života. Zagreb: IEP/D2
 • Rijavec, M. (1994). Čuda se ipak događaju / psihologija pozitivnog mišljenja. Zagreb: IEP
 • Rijavec, M., Miljković, D. (2002, II. izdanje). U potrazi za čarobnom svjetiljkom / psihologija samomotivacije. Zagreb: IEP/D2

Za nešto manje od 10 dolara možete se pretplatiti na Reflective happiness a za to dobijete:

 • Happiness Building Programs
 • Questions & Answers with Dr. Seligman
 • Reflective Happiness Newsletter
 • Positive Psychology Book Club
 • Reflective Happiness Community Forum
 • Happiness Tests & Questionnaires

Doktorski i magistarski radovi

 • Burušić, J. (2003). Individualne razlike i stilovi samopredstavljanja, doktorska disertacija.
  Zagreb : Filozofski fakultet, 03.09. 2003.
 • Penezić, Z. (1999). Zadovoljstvo životom: relacije sa životnom dobi i nekim osobnim značajkama.
  Magistarski rad, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • Penezić, Z. (2004). Zadovoljstvo životom u adolescentnoj i odrasloj dobi – provjera teorije višestrukih diskrepancija,
  Doktorska disertacija, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • Takšić, V. (1998). Validacija konstrukta emocionalne inteligencije.
  Doktorska disertacija, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Objavljeni radovi

Pozitivna psihologija

 • Bezinović, P. (2000). Pozitivna psihologija i društvena zbilja. Psiholog, 1, (glasilo Udruge psihologa Primorsko-goranske županije).

 • Rijavec, M. (2002). Pozitivna psihologija – novi pravac u psihologiji. Suvremena psihologija 5, 1, 105-118.

Zadovoljstvo životom

 • Kaliterna Lipovčan, Lj., Prizmić-Larsen, Z., Šakić, V. (2002). Subjektivna dob, životno zadovoljstvo i zdravlje, Društvena istraživanja, 6 (62) 897-908.
 • Kaliterna Lipovčan, Lj, Prizmić Larsen, Z., Žganec, N. (2004). Quality of life, life satisfaction and happiness in shift- and non-shiftworkers. Rev Saude Publica:38 (supl): 3-10.
 • Lacković-Grgin, K., Penezić, Z., Varkaš, L. (2001). Neke odrednice depresivnosti i zadovoljstva životom žena u menopauzi, Medica Jadertina, 31, 141-152.
 • Penezić, Z. (1996). Teorije, mjerenja i korelati zadovoljstva životom, RADOVI - Razdio FPSP, 35(12), 95-113.
 • Penezić, Z. (1997). Usporedba tri različite dobne skupine u nekim aspektima zadovoljstva životom. RADOVI - Razdio FPSP, 36(13),29-42.
 • Penezić, Z., Ivanov, L. (2000). Predikcija zadovoljstva životom kod tri različite dobne skupine, Psihologijske teme, 8-9, 47-61.
 • Penezić, Z. (2002). Skala zadovoljstva životom, U: K. Lacković-Grgin, A. Proroković, V. Ćubela, Z. Penezić (Ur.) Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Zadar, Filozofski fakultet, 20-22.
 • Raboteg-Šarić, Z., Takšić, V., Božičević, V. (1988). Psychological distress and life satisfaction among the elderly: Relations with some sociodemographic variables. Radovi FFZd - razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije, 27, str. 141-149.

Optimizam

 • Penezić, Z. (2002). Skala optimizma-pesimizna (O-P skala), U: K. Lacković-Grgin, A. Proroković, V. Ćubela, Z. Penezić (Ur.) Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Zadar, Filozofski fakultet, 15-17.

Radovi prezentirani na konferencijama

Zadovoljstvo životom

 • Kaliterna Lipovčan, Lj., Prizmić Larsen, Z. (2004). Importance and satisfaction with life domains in Croatia: A representative sample. Conference Anstracts / Estes, Richard J. (ur.). Philadelphia: ISQOLS, 92 (sažetak, znanstveni rad).
 • Kaliterna, Lj., Prizmić, Z.(1999). Subjective age in relation to health, happiness and life satisfaction. VI. European Congress of Psychology, Rome. Book of Abstracts, str. 225.

Sreća i dobrobit

 • Kaliterna Lipovčan, Lj., Prizmić Larsen, Z. (2004). What makes Croats happy? Predictors of happiness in representative sample. Second European Conference on Positive Psychology. Scientific Programme and Book of Abstracts. Delle Fave, Antonella (ur.). Milano: Arcipelago Edizioni, 115-116 (sažetak).
 • Rijavec, M., Brdar, I., Miljković, D. (2005). Što nas čini sretnima? Intrinzični/elstrinzični životni ciljevi i dobrobit. 7th Alps-Adria Conference in Psychology. Abstracts - Manenica, Ilija (ur.). Zadar : Department of Psychology, University of Zadar, 60-60 (sažetak).
 • Rijavec, M., Brdar, I., Miljković, D. (2004). Extrinsic vs. Intrinsic Life Goals, Psychological Needs, and Well-Being. / Second European Conference on Positive Psychology, Milano. Book of Abstracts: Arcipelago edizioni, Milano, 237-238 (sažetak).

Ostali radovi

 • Kaliterna Lipovčan, Lj. (2004). Kvaliteta življenja u Istri. Identitet Istre: Ishodišta i Perspektive, Knjiga sažetaka / Matijević, Zlatko (ur.). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 47-47 (sažetak).
 • Kaliterna, Lj. (2000). Kvaliteta života i životna perspekitiva starih ljudi na područjima posebne državne skrbi Republike Hrvatske, (elaborat).
 • Kaliterna Lipovčan, Lj. (2004). Što čini građane Hrvatske sretnima? Annales Pilar 2004, Quo Vadis Hrvatska? Identitet, modernizacija europska obzorja, Zagreb, Programska knjižica, str 31.
 • Kaliterna Lipovčan, Lj. (1999). Uloga novih tehnologija u pomaganju starim ljudima. Strategija razvoja skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj. Pokrajčić, Marijan; Havelka, Mladen; Balaband, Ana (ur.), Zagreb: Vlada Republike Hrvatske.